Generic placeholder image
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
Trở lại trang chủ
ỨNG DỤNG TRA CỨU THÔNG TIN TÌNH TRẠNG XÉT TỐT NGHIỆP
Vui lòng chọn tra cứu bằng mã số hoặc họ tên sinh viên
Tìm kiếm không cần chọn đợt

Nếu ứng dụng không tìm thấy thông tin tình trạng xét tốt nghiệp của sinh viên. Xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 004 - 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 18006119